VISTA RIVERSIDE

0941 085 085

Căn hộ

A
B
B

Tháp B [Block B]

  • Số tầng: 24 tầng.
  • Tổng số căn hộ: 264 căn hộ.
  • Diện tích căn hộ: từ 39.14 m2 đến 70.03 m2
  • Số thang máy: 3 thang.
A

Tháp A [Block A]

  • Số tầng: 24 tầng.
  • Tổng số căn hộ: 264 căn hộ.
  • Diện tích căn hộ: từ 39.14 m2 đến 70.03 m2
  • Số thang máy: 3 thang.