Trở về
VE2-12
Tên căn hộ:

10

  • Diện tích/căn (m2): 35.11
  • Diện tích tim tường (m2): 39.14
  • Số phòng ngủ/căn: 01
  • Số WC/căn: 01