Trở về
VE2-12
Tên căn hộ:

09

  • Diện tích/căn (m2): 64.83
  • Diện tích tim tường (m2): 70.03
  • Số phòng ngủ/căn: 02
  • Số WC/căn: 02