Trở về
VE2-12
Tên căn hộ:

06 - 07

  • Diện tích/căn (m2): 43.31
  • Diện tích tim tường (m2): 48.00
  • Số phòng ngủ/căn: 01
  • Số WC/căn: 01