Trở về
VE2-12
Tên căn hộ:

05 - 08

  • Diện tích/căn (m2): 47.51
  • Diện tích tim tường (m2): 51.80
  • Số phòng ngủ/căn: 02
  • Số WC/căn: 01