Trở về
VE2-12
Tên căn hộ:

02 - 10

  • Diện tích/căn (m2): 50.75
  • Diện tích tim tường (m2): 56.21
  • Số phòng ngủ/căn: 2
  • Số WC/căn: 1