Trở về
VE2-12
Tên căn hộ:

01 - 12

  • Diện tích/căn (m2): 53.90
  • Diện tích tim tường (m2): 58.64
  • Số phòng ngủ/căn: 02
  • Số WC/căn: 02